Med anledning av pandemin och rådande restriktioner har styrelsen beslutat att vi fortsatt måste hålla all verksamhet inställd tills vidare. Danskurserna skjuts fram tills det bedöms vara säkert att dansa igen. Vi måste alla hålla ut och avvakta händelseutvecklingen gällande förbud, råd, rekommendationer och vaccin.

Angående årsmöte 2021:
Styrelsen har, i samråd med revisorerna, fattat beslut om att även skjuta fram årsmötet 2021 på obestämd tid.
 
Vi kan av förklarliga skäl inte hålla årsmöte på traditionellt vis i Vinslövs Bygdegård, och vi har samtidigt gjort bedömningen att alla troligen inte har samma förutsättningar för att kunna delta digitalt via ett så kallat Zoom-möte. Årsmötet skulle därför inte komma alla röstberättigade medlemmar till del, vilket vore ett felaktigt genomförande, emot föreningsdemokratin.
 
Vi vill påminna om att samtliga inbetalda medlemsavgifter för 2020 gäller även för 2021, samt att inbetalda kursavgifter för vårterminen 2020 även gäller för vårterminen 2021. Ni som betalat för 2020 skall alltså inte betala ny avgift för 2021.
 
Vi kommer fortsatt att hålla er informerade angående föreningens verksamhet här på hemsidan, precis som tidigare, så ta gärna för vana att kika här då och då.
 
Vi hoppas alla på bättre omständigheter snart. Håll i, håll ut, håll avstånd och var rädda om er!