Aktiviteter

9 september, höstens kursstart för ”lättare kultisdans” kl. 16.30-18.30 och ”fortsättarna” kl. 19.00-21.30.

10 september, höstens kursstart för ”nybörjardansen” kl. 19.00-21.30, samt terminsstart för dragspelsgruppen Bygdebälgarna. 

Medtag egen fika!