Tisdagen den 2 april, kl. 19.00-21.30, arrangerar vi en gemensam dans för alla tre kursgrupperna, i Vinslövs Bygdegård. 

Vi ser gärna att många deltagare från måndagsgrupperna också kommer, för att främja utbytet mellan grupperna, som är syftet med denna gemensamma extradans - trots att det är en tisdag.

Medtag egen fika.

Varmt välkomna!