Avgift för danskurs per termin, 10 danskvällar

Barn från 10 år 100 kr
Ungdom 15-25 år 150 kr
Från 26 år 250 kr

Medlemsavgift: 400kr per kalenderår.
Då inkluderas avgiften för danskurser både under vår och höst. Kan dock bara lösas inför vårterminen.

Ungdomar 15 -25 år betalar 200kr i medlemsavgift. Barn 10 -14 år betalar 150kr.

Betala gärna medlemsavgiften via Bankgiro. Glöm inte ange både förnamn och efternamn. Vinslövs Bygdedansare Bg: 5595-1909.
Gör gärna detta i god tid innan vårens kurser startar den 16 och 17 januari för att underlätta för kassörens arbete.