Avgift för danskurs per termin, 10 danskvällar

Barn från 10 år 100 kr
Ungdom 15-25 år 150 kr
Från 26 år 250 kr

Medlemsavgift: 400kr per kalenderår.
Då inkluderas avgiften för danskurser både under vår och höst. Kan dock bara lösas inför vårterminen.

Ungdomar 15 -25 år betalar 200 kr i medlemsavgift. Barn 10 -14 år betalar 150 kr. 

Medlemsavgiften betalas via Bankgiro, Vinslövs Bygdedansare Bg: 5595-1909. Glöm inte ange både förnamn och efternamn.

Gör gärna detta i god tid innan vårens kurser startar den 14 och 15 januari för att underlätta för kassörens arbete.