Styrelsens och dansledarnas riskbedömning är att vi som förening fortsatt behöver hålla dansverksamheten inställd tills vidare, även om det alltid är individens ansvar att bedöma huruvida man vill och kan delta i ett arrangemang eller ej.

Men även om vi inte kan dansa i nuläget så kan vi glädjande nog anordna andra arrangemang inom föreningen, med vidtagna smittskyddsåtgärder, redan nu i höst! 

Se sidan Aktiviteter för information om de kommande sammankomster som hittills är planerade.