Nästa aktivitet

  • Gemensam extradans i bygdegården 27/11

    Måndagen den 27 november, kl. 18:30 - 21:30, arrangerar vi ytterligare en extradans, gemensam för samtliga tre grupper. Först övning till Tomtedansen den 3/12, därefter önskekväll. Se anslagstavlan i bygdegården för mer information.

Anmäl din epostadress

* Måste anges