Nästa aktivitet

  • ”Kultis i parken”, 22 oktober

    Söndagen 22 oktober kl. 14:00 Knislinge Folkets Park. Stiggez spelar. Allsång med Vinslövs Bygdespelare kl 14:00, dans 15:00-19:00. Samarrangemang med Knislinge Folkets Park.

Anmäl din epostadress

* Måste anges