Aktiviteter

Föreningen bjuder på många aktiviteter. Här följer de som ni kan se fram emot:

Kursstart hösten 2018

10 september, höstens kursstart för ”lättare kultisdans” kl. 16.30-18.30 och ”fortsättarna” kl. 19.00-21.30.

11 september, höstens kursstart för ”nybörjardansen” kl. 19.00-21.30.

”Kultis i parken”, 21 oktober

Söndagen 21 oktober kl. 14.00 Knislinge Folkets Park. Sweeds spelar. Allsång med Vinslövs Bygdespelare kl 14.00, dans 15.00-19.00.

Samarrangemang med Knislinge Folkets Park.