Vi vill påminna dig om att tvätta händerna med tvål och vatten, gärna flera gånger under ett danstillfälle, både för din egen och övriga dansares skull.

Tänk även på att inte bära starka parfymdofter, men att ändå upprätthålla en god personlig hygien.

Vänligen stanna hemma om du är sjuk och har symptom på förkylning, influensa eller covid-19.

Tack för visad hänsyn till dina meddansare!