Om du vill skriva ut dansprogrammen så är rekommendationen att du markerar endast den text du vill skriva ut, och därefter högerklickar i markeringen och väljer Skriv ut. (Det kan se olika ut i olika webbläsare). Du skall då få upp utskriftsdialogen med en förhandsgranskning och fullföljer Skriv ut därifrån. Med detta förfarande slipper du få med allt annat runt omkring på hemsidan i utskriften. 

Detta kan du tillämpa var du vill på hemsidan, och inte endast för dansprogrammen.